Montáž spotrebičov

Vykonávame montáž spotrebičov elektrických i plynových s potvrdením záručných listov o odbornej montáži. Pri montáži odborne zapojíme spotrebič, spustíme spotrebič do prevádzky, vykonáme skúšku spotrebiča prípadne tesnosť spotrebiča, zaškolíme k obsluhe a údržbe.